25 lutego 2020

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC (EFC) w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego, adresowanego do uczniów z małych miejscowości, którzy zamierzają kontynuować naukę w najciekawszych liceach i technikach w największych polskich miastach.

Program stypendialny Horyzonty ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. Fundacja realizując program stypendialny, motywuje stypendystów do: osiągania lepszych wyników w nauce, opanowania znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz zaangażowania społecznego.

Rekrutacja do Programu trwa do 31 marca 2020 roku.

Więcej informacji na temat programu oraz rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC efc.edu.pl.