25 lutego 2020

Zarządzenie nr 7 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Załączniki

Zarządzenie nr 7
Data: 2020-02-25, rozmiar: 50 KB
Załącznik nr 1 - wykaz zawodów SP
Data: 2020-02-25, rozmiar: 133 KB