31 marca 2020

Komunikat: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

W związku z pytaniami dotyczącymi organizacji wypoczynku letniego 2020 r. informujemy, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i przetargu/przetargów na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu bądź bezpieczeństwu.

Jednocześnie przypominam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. Posiadanie ww. podpisów umożliwia składanie dokumentów – zgłoszeń wypoczynku w Kuratorium Oświaty, wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku. Zachęcam więc organizatorów wypoczynku do uzyskania podpisu e-PUAP, co niewątpliwie uprości procedurę zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży.