8 maja 2020

Komunikat – Wypoczynek LATO 2020

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2020 r. uprzejmie informuję, że baza wypoczynku funkcjonująca na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest aktywna, a więc można dokonywać zgłoszenia/zgłoszeń zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 proszę o dokonywanie zgłoszeń wypoczynku poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku podpisania formularza zgłoszenia wypoczynku przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEN i już nie dostarczacie zgłoszenia wypoczynku wraz z załącznikami (wymaganymi przepisami) do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Proszę pamiętać o sprawdzeniu statusu zgłoszenia. Zgłoszenie, które widnieje na koncie organizatora jako „robocze” nie jest udostępnione dla służb, a więc kurator oświaty nie ma możliwości rozpatrzenia takiego wniosku. Prawidłowo podpisane i wysłane zgłoszenie otrzymuje status „oczekujący”.

Zachęcam Państwa do wysyłania zgłoszeń przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące organizowania wypoczynku w sezonie lato 2020 będą zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Dane kontaktowe do osób zajmujących się wypoczynkiem znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce: Rodzice i uczniowie-Wypoczynek.

Link: www.ko.olsztyn.pl/category/wypoczynek/kontakt-wypoczynek/

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki