21 maja 2020

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego,
Absolwenci szkół podstawowych
oraz ich Rodzice i Opiekunowie

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) przekazuję Państwu ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych), na rok szkolny 2020/2021.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI i MIASTO EŁK POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2020-05-07, rozmiar: 56 KB