7 sierpnia 2020

Program edukacyjny dla szkół podstawowych “Szkoła przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczyna w roku szkolnym 2020/21 realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania i bezpiecznego korzystania z wody. Program również ma na celu wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomość wagi edukacji na temat ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania skutkom suszy i ochrony wód w ogólnym kontekście ochrony środowiska, a także wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „pakietów edukacyjnych”.

Program realizowany będzie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do 30 października 2020 r.

W programie mogą brać udział zarówno publiczne jak i niepubliczne szkoły podstawowe.

Deklaracja zgłoszenia i regulamin programu są dostępne na stronie: bialystok.wody.gov.pl

Więcej informacji tel. (85) 73 30 323, e-mail: magda.chrabin@wody.gov.pl