9 września 2020

Projekt „Lekcja: Enter” w województwie warmińsko-mazurskim

Przypominamy, że Potest Sp. z o.o. została wyłoniona do realizacji projektu grantowego TIK?TAK! na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” jest elementem całościowej strategii prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, której celem jest umożliwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania wykorzystywanych w czasie lekcji. Nauczyciele uzyskują po szkoleniu: wsparcie przy nauczaniu online, umiejętności tworzenie prac domowych, przygotowanie kartkówek online generujących wynik danego ucznia, uatrakcyjnienie procesu nauczania i inne.

Udział w projekcie TIK?TAK? umożliwia również szkołom realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

W ramach projektu szkołom oferowane są:

  1. bezpłatne szkolenia polecane przez MEN,
  2. odpłatne wynajmowanie sali szkoleniowej.

Realizacja szkoleń ma miejsce w dogodnej lokalizacji dla nauczycieli z konkretnych szkół – w miarę możliwości w obrębie tego samego powiatu; obecnie szkolenia są realizowane online (do odwołania),

Więcej informacji: www.potest.pl/lekcjaenter ; www.potest.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest gotowe jest do osobistego spotkania z Dyrektorami szkół.

Kontakt: (+48) 535 895 805, e-mail: info@potest.pl, lekcjaenter@potest.pl

Załączniki

Broszura
Data: 2020-09-09, rozmiar: 426 KB