9 września 2020

Projekt „Uczymy, jak uczyć: Enter”

Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie realizować w województwie warmińsko-mazurskim projekt o nazwie „Uczymy, jak uczyć: Enter”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, którego operatorem jest Fundacja Orange.

Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Zaplanowanych jest szereg bezpłatnych szkoleń realizowanych w zainteresowanych szkołach lub zdalnie (forma do wyboru przez szkołę). Nauczyciele poprzez szkolenia poznają e-narzędzie wykorzystywane w czasie lekcji, nauczą się tworzyć własne materiały cyfrowe oraz poznają zasady bezpiecznej pracy w e-świecie.

Udział w projekcie zapewni placówce spełnienie jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Więcej informacji o projekcie: odnswp.pl/enter