10 września 2020

Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele,

Od 1 września 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”. Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program jest wsparciem dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych w ograniczeniu szkodliwych czynników związanych z epidemią. Podstawowymi narzędziami powyższego programu są: szkolenia oraz doradztwo specjalistów PIP. W ramach szkoleń prowadzonych dla dyrektorów szkół i placówek oraz ich przedstawicieli upowszechniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m. in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka. Szkolenia odbywać się będą do końca bieżącego roku online. Link do szkolenia będzie udostępniony po przesłaniu zgłoszeń na adres: promocja@olsztyn.pip.gov.pl

Szczegóły dotyczące programu oraz list intencyjny Głównego Inspektora Pracy do pobrania na stronie: olsztyn.pip.gov.pl