24 września 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w projekcie „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt kierowany jest do szkół realizujących kształcenie w zawodach branży spożywczej, a w szczególności: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Załączniki

Zaproszenie dla szkół-branża spożywcza
Data: 2020-09-24, rozmiar: 1 MB
Deklaracja współpracy szkoły z NIKiDW
Data: 2020-09-24, rozmiar: 221 KB
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie
Data: 2020-09-24, rozmiar: 218 KB