2 października 2020

Wynik naboru na stanowisko wizytatora nr ogłoszenia 67732

Wyniki naboru ogłoszenie nr 67732 – wizytator

Lp. Nazwisko i imię kandydata, miejsce zamieszkania
1. Wojciech Marczak, Olsztyn