10 listopada 2020

Wirtualne Dni Dawcy Szpiku – projekt Fundacji DKMS

Fundacja DKMS zaangażowała się w szerzenie idei dawstwa szpiku i wiedzy na temat nowotworów układu krwionośnego oraz rejestracji w bazie Fundacji DKMS. W związku z panującą pandemią Fundacja zachęca do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Dawcy Szpiku organizowanym w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA. Projekt dedykowany jest szkołom ponadpodstawowym. Szerzenie idei dawstwa szpiku i zaangażowanie pedagogów oraz uczniów, kształtuje w nich prospołeczne zachowanie oraz uczy podejmowania świadomych decyzji niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Szczegóły projektu na stronie: www.dkms.pl