9 grudnia 2020

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

trwa właśnie okres jesienno-zimowy, w którym dni są coraz krótsze, bardziej mgliste i deszczowe – to wszystko pogarsza bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie narażoną grupą w tym okresie są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli przede wszystkim piesi. Trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być niewidoczni dla innych uczestników ruchu, stąd też tak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym po drodze gdzie nie ma chodnika, jest obowiązany do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa dyrektorów z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców, dzieci i młodzieży z Państwa szkół i placówek w zakresie obowiązku stosowania przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Zachęcam również do podejmowania w szkołach i placówkach oświatowych inicjatyw edukacyjnych upowszechniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki