8 lutego 2021

Osoby spełniające wymogi formalne ogłoszenie nr 73238 – wizytator Delegatura w Elblągu w Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Lp. nazwisko i imię kandydata
1. Kulla Krystyna
2. Tadajewska Grażyna Maria