17 lutego 2021

Konferencja online: Ocena efektywności systemu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wszystkich etapach edukacyjnych

Termin: 3 marca 2021 r. godz. 11.00

Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Uczestnicy konferencji: konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, powiatowych doradców zawodowych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach.

Program konferencji:

Otwarcie konferencji

Wystąpienie Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wystąpienia prelegentów:

  1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w systemie edukacji – Agnieszka Jolanta Opaluch – wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole według obowiązującego prawa oświatowego – Janusz Tkaczow– doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  3. Znaczenie diagnozy i ewaluacji w realizacji doradztwa zawodowego – Paweł Iwanowski, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w Gołdapi – doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  4. Sprawozdawczość z działań doradcy zawodowego jako element oceny efektywności realizacji doradztwa zawodowego – Joanna Górzyńska powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w Działdowie.

Przewidywany czas konferencji ok. 1,5 godz.

Formularz zgłoszeniowy

Przed konferencją uczestnikom zostanie udostępniony link do zalogowania.