29 marca 2021

Kolejna edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM), którą tradycyjnie organizuje Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

W 2021 r., z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, uczniowie chętni do uczestnictwa w sesji zostaną zaproszeni do udziału w specjalnej internetowej edycji konkursu. Inicjatywa ta przeznaczona jest dla uczniów w wieku od 13 do 18 lat, którzy podejmą się wykonania zadania rekrutacyjnego w dwuosobowych zespołach.

Harmonogram tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przedstawia się następująco:

  • 30 marca o godz. 13:00 – rozpoczęcie rekrutacji,
  • od 30 marca do 6 maja do godz. 15:00 – rejestracja zespołów na platformie internetowej SDiM,
  • 10 maja do godz. 13:00 – ostateczny termin opublikowania przez zespoły na platformie SDiM informacji o rekrutacji,
  • od 10 do 28 maja – ocena zadań,
  • 31 maja do godz. 12:00 – sporządzenie ostatecznej listy uczestników oraz przesłanie jej do Kancelarii Sejmu,
  • 1 czerwca do godz. 15:00 – publikacja listy uczestników na platformie internetowej SDiM oraz na stronach internetowych organizatora sesji i współorganizatorów, przesłanie nazwisk osób wchodzących w skład 5-ciu najlepszych zespołów do właściwych kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach.

W 2021 r. może zostać zorganizowany przyjazd do Warszawy, ewentualnie, 5 najlepszych zespołów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane już wkrótce na stronach internetowych:
www.mein.gov.pl
www.sejm.gov.pl
oraz w mediach społecznościowych.