9 kwietnia 2021

Informacja o kampanii edukacyjnej Cash Lajf Balans

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizowało kampanię edukacyjną „Cash Lajf Balans”, skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat z Polski Wschodniej. Celem kampanii było promowanie postaw przedsiębiorczych, przybliżenie podstaw biznesu oraz zapoznanie młodzieży z ofertą Funduszy Europejskich na rozwój biznesu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do pobrania materiałów wypracowanych w czasie trwania kampanii: filmów, scenariuszy zajęć oraz gry edukacyjnej. Materiały przygotowane w ramach kampanii mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przez nauczycieli i młodzież z pozostałych województw, także do nauczania w formie zdalnej.

Głównym elementem kampanii jest cykl 8 inspirujących filmów edukacyjnychktóre na przykładzie historii młodych przedsiębiorców, w nowoczesny sposób prezentują pojęcia biznesowe. Filmy uzupełnia gra edukacyjna dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepach Google Play i App Store, a także scenariusze lekcji dla nauczycieli.

Materiały można pobrać ze strony www.polskawschodnia.gov.pl