9 kwietnia 2021

Spotkania online w sprawie naboru wniosków grantowych w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zapoznania się z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, realizowane w formie on-line dla potencjalnych Grantobiorców:

Spotkania zaplanowano na:

  • 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 − omówienie zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej – link do rejestracji na spotkanie;
  • 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 – omówienie wypełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego do składania wniosków grantowych – link do rejestracji na spotkanie

Na obydwa wydarzenia obowiązuje rejestracja elektroniczna.

Szczegółowe informacje zamieszczono na dedykowanej stronie internetowej: www.ore.edu.pl