20 kwietnia 2021

Konkurs na komiks lub reportaż pod hasłem #WodyToNieŚmietnik dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna Wodzie”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zaprasza uczniów szkół podstawowych, którzy biorą udział w programie Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie, do udziału w konkursie na komiks pod hasłem: #WodyToNieŚmietnik.

Konkurs zostanie oceniony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VIII. Uczniowie w ramach konkursu przedstawią pomysły i sposoby „czuwania” nad czystością wód, dbania o wody, sposobów czerpania korzyści z czystej wody.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych na temat zagadnień związanych z koniecznością dbania o czystość wód, w tym potrzeby sprzątania zbiorników wodnych z pozostawionych śmieci czy zagrożeń płynących z zanieczyszczania wód ściekami pochodzącymi bezpośrednio z indywidualnych gospodarstw oraz z oczyszczalni ścieków.

Konkurs trwa do 15 maja 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie: gdansk.wody.gov.pl