30 kwietnia 2021

„Ocenianie, sprawdzanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Motywująca funkcja oceny szkolnej” – konferencja online

Konferencja online: „Ocenianie, sprawdzanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Motywująca funkcja oceny szkolnej”.

 • Termin: 19 maja 2021 r. godz. 10.00
 • Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Wojewódzka Rada Dyrektorów Szkół Branżowych
 • Uczestnicy konferencji: Konferencja kierowana jest do kadry szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, szkół policealnych) – dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów.

Program konferencji

 • Otwarcie konferencji – Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.
 • Wystąpienia prelegentów:
 1. „Ocenianie wewnątrzszkolne jako najistotniejsze narzędzie motywujące uczniów do uczenia się”
  Wojciech Tański, doradca metodyczny w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 2. „Sposoby sprawdzania i oceniania umiejętności wspólnych dla kształcenia ogólnego i zawodowego”
  Józef Paszuk, doradca metodyczny w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 3. „Dobre praktyki w ocenianiu i motywowaniu uczniów” – na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
  Sylwia Drang-Kopyść i Beata Hajduk, nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
 • Zakończenie konferencji.

Przewidywany czas konferencji – ok. 1½ godz.

Rejestracja na konferencję link.

Przed konferencją uczestnikom zostanie udostępniony link do zalogowania.