2 czerwca 2021

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,

nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego lub co najmniej dobrej oceny pracy za okres stażu (art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że prośby nauczycieli zawierające wskazanie terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – nie będą uwzględniane.

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć WYŁĄCZNIE dokumenty, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ kopii dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa itp.

UWAGA!

Zalecana forma złożenia dokumentów, w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:

  • dokumentacja powinna być złożona w skoroszycie papierowym (tekturowym),
  • strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię/imiona i nazwisko wnioskodawcy,
  • dokumenty powinny być ułożone w kolejności podanej w wytycznych umieszczonych poniżej,
  • dokumentacja nie powinna zawierać: ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie („koszulki”) groszkowe, plastikowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp. (dokumenty powinny zostać przedziurkowane i wpięte bezpośrednio do skoroszytu).

Prosimy o przesyłanie wniosku i załączonych do niego dokumentów pocztą (decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego).

KLAUZULA INFORMACYJNA – do zapoznania

WNIOSEK o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – do pobrania

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – staż zakończony po 1 września 2018 r.do pobrania

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – staż zakończony przed 1 września 2018 r. do pobrania

Komunikat w sprawie udziału przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Olsztynie w komisji egzaminacyjnej – do pobrania