30 czerwca 2021

Aneks do instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19

Instrukcja określa wymagania higieniczno-sanitarne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami. Aneks zawiera dodatkowe wymagania higieniczno-sanitarne i przeciwepidemiczne w związku z szerzeniem się na obszarze Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Załączniki