30 czerwca 2021

Zalecenia GIS dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Proszę o zapoznanie się z zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie: sk.gis.gov.pl

Załączniki

Zalecenia_GIS - kąpieliska
Data: 2021-06-30, rozmiar: 79 KB