25 sierpnia 2021

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie W-MKO oraz przedstawiciela WSSD w Olsztynie z Dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  UWAGA!
  Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu (może przyjść z opóźnieniem), która oznacza wysłanie zgłoszenia.

  Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

  Ochrona danych osobowych*

  __________________________________________________________________________

  Klauzula informacyjna

  1. Administrator danych osobowych: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, telefon: 89 523-26-00, e-mail: ko@ko.olsztyn.pl

  2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

  3. Dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych organizacją spotkania online dotyczącego szczepienia uczniów od 12 roku życia przeciw COVID-19.

  4. Podanie danych osobowych kandydata nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zadania będzie niemożliwa.

  5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji zadania.

  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  7. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  __________________________________________________________________________