2 września 2021

Konkurs historyczny dla młodzieży „Katyń 2021”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Kalasancjusza zaprasza do udziału w 2. Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Katyń 2021”, skierowanym do młodzieży w wieku 13-18 lat.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy w jednej z trzech kategorii tematycznych:

–  Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie audycji radiowej.
– Kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś w formie prezentacji multimedialnej.
–     Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie referatu.

 

Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów – historyków. Autorzy  najwyżej ocenionych prac będą uczestniczyć w Konferencji Młodych Historyków „Katyń 2021”,
a  najlepsze prace zostaną opublikowane w folderze pokonferencyjnym.

 

Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://katyn-pamietam.pl/