6 października 2021

II Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. płk. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. płk. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, realizowanym w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Założeniem Konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań, przypominanie, propagowanie i utrwalanie polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich, odkrywanie nowych kompozycji i aranżacji znanych utworów, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, kształtowanie poczucia dumy narodowej, kultywowanie poprzez śpiew pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, wspieranie uczniów uzdolnionych muzycznie i umożliwienie prezentacji ich talentu wokalnego oraz dorobku artystycznego.

Zgłoszenie należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu)
na adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn z dopiskiem „II Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej” lub złożyć w Sekretariacie. Do zgłoszenia należy dołączyć nagrane na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD, płyta DVD) dwa utwory o tematyce patriotycznej, wykonane przez uczestnika/uczestników konkursu.


Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator

Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl


Załączniki:

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie