15 listopada 2021

„Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie i rozwoju edukacyjno-zawodowym ucznia. Warsztat dla dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych z województwa warmińsko – mazurskiego”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na warsztat otwarty (on-line) pn.: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie i rozwoju edukacyjno-zawodowym ucznia. Warsztat dla dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych z  województwa warmińsko mazurskiego”.

 Warsztat odbędzie się w formie on-line,  w dniu 22.11.2021.

Podczas 3-h warsztatu przedstawione zostaną możliwości odnoszące się do prowadzenia procesu edukacyjnego i lekcji, które mogą zostać wypełnione treściami dotyczącymi aktywizacji zawodowej uczniów. Webinar będzie posiadał elementy dotyczące zarówno strategicznego podejścia w zakresie wprowadzenia do szkół tematyki ZSK/ZRK jak również praktycznych możliwości wykorzystania narzędzi podczas prowadzenia lekcji przez nauczycieli oraz wsparcia doradczego oferowanego w szkołach przez doradców zawodowych.

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z możliwościami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) – w odniesieniu do procesów edukacyjnych i doradczych, w tym usług aktywizacji. Funkcjonalności ZRK mogą wspierać jednocześnie procesy diagnozowania potencjału, a współtowarzyszące aplikacje (Kompas Branżowy czy Kompas) – procesy zarządzania rozwojem edukacyjno-zawodowym.  Wszystkie elementy
są istotne podczas rozpoznania potencjału osoby, ukierunkowania w wyborach edukacyjnych
czy też nakreślenia ścieżki rozwoju zawodowego.

Na warsztat zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Warsztat prowadzony w ramach projektu „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Webinarium odbędzie się na platformie internetowej, do której otrzymają Państwo link do logowania. Czas trwania webinarium: godz. 10:00 − 13:00.

Formularz rejestracyjny:  https://seminaria-ibe.pl/zrk033/

Rejestracji prosimy dokonać najpóźniej do 18 listopada.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu.

Szczegółowy program warsztatu.