1 grudnia 2021

VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Od pomysłu do przemysłu”

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakład Elektroniki i  Automatyki CHIP zapraszają  do wzięcia udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Od  pomysłu do przemysłu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz  szkół branżowych I stopnia. Organizatorzy dopuszczają udział osób indywidualnych, jak i  zespołów dwuosobowych.

Celem konkursu jest:

 • zaszczepianie i rozwijanie pasji,
 • rozwój zainteresowań różnymi dziedzinami techniki,
 • podnoszenie umiejętności praktycznych,
 • ukierunkowanie na rozwój zawodowy,
 • pobudzenie kreatywności,
 • zachęcenie do poznawania nowych technologii i twórczego ich wykorzystania,
 • promocja uczniów których cechuje kreatywność i ambicja,
 • zachęcenie uczniów do podejmowania studiów technicznych nabywanie umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętność szukania rozwiązań mających praktyczne zastosowanie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1)  Projekty autorskie – prace wymyślone i stworzone przez uczestników na potrzeby Konkursu, przez projekt do uruchomienia, będące efektem pracy własnej.

2)  Projekty inspirowane – urządzenia stworzone w oparciu o tutoriale oraz rozwiązania Open Source. Wprowadzenie zmian w dostępnym rozwiązaniu będzie dodatkowym atutem pracy.

Prace konkursowe w obu kategoriach obejmują: zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie:

 • Urządzeń elektronicznych,
 • Urządzeń mechatronicznych,
 • Urządzeń elektrycznych,
 • Systemów automatyki.

Konkurs nie dopuszcza zgłaszania prac czysto softwarowych.

Termin zgłaszania uczestników upływa 30 grudnia 2021 roku. Więcej informacji oraz szczegółowy terminarz konkursu znajduje się na stronie internetowej.

https://knip.prz.edu.pl/konkurs-od-pomyslu-do-przemyslu