3 grudnia 2021

Konferencja pt. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa śląskiego”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach zapraszają nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję pt. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków
w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa śląskiego”.

Głównym celem konferencji jest nawiązanie współpracy szkół województwa śląskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów. Konferencja jest realizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki.

Konferencja w formie stacjonarnej odbędzie się 7 grudnia 2021 r.,  w godz. 10.30 – 14.30  w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice).

Informacje dotyczące rejestracji na konferencje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Katowicach pod adresem: https://kuratorium.katowice.pl/.

 

Załączniki:

  1. Program konferencji.