3 stycznia 2022

Konkurs multimedialny „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w multimedialnym konkursie „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Celem turnieju jest zwrócenie uwagi na znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla losów całej naszej Ojczyzny, stąd też ogólnopolski wymiar przedsięwzięcia.

Prace przygotowane w formie multimedialnej (zapisane na zewnętrznym nośniku pamięci), wraz z Załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu, można nadsyłać od 27 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 r. na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie”.

Załącznik nr 1Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Link:

LINK