5 stycznia 2022

Komunikat ws. organizacji II etapu – rejonowego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

konkurs historyczny

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

rok szkolny 2021/2022

Olsztyn, 4 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

 

Informujemy, że etap II (rejonowy) XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia” odbędzie się zgodnie z Regulaminem Konkursu stacjonarnie
12 stycznia 2022 roku.

  • Miejsce konkursu – siedziba Kuratorium Oświaty w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
    sala 160 – I piętro).
  • Rozpoczęcie konkursu – godzina 1100 (zbiórka uczestników – godzina 1040).
  • Czas trwania – 90 minut.

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu:

  • każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną,
  • nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy
    z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpili do Konkursu.

 

W przypadku decyzji Komitetu Organizacyjnego o zmianie formy i miejsca Konkursu
ze względu na sytuację epidemiologiczną, zainteresowane szkoły zostaną powiadomione o tym fakcie bezpośrednio drogą mailową lub telefoniczną.

 

Szczegółowe  informacje dot. Konkursu  dostępne są na stronie  Link

 

 

Koordynator Wojewódzki Konkursu

             Wojciech Marczak