12 stycznia 2022

XVII Konkurs Haiku Dzieci Świata 2021–2022

Już po raz siedemnasty japońska Fundacja JAL (JAL Foundation) organizuje międzynarodowy konkurs dla dzieci na stworzenie wiersza haiku i towarzyszącej mu ilustracji. Od 2017 roku polskim organizatorem konkursu jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Tematem XVII Konkursu Haiku Dzieci Świata 2021-2021 są „Miasta”. W konkursie mogą brać udział dzieci, które do 28 lutego 2022 roku nie ukończyły 15 lat.

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

Szczegółowe informacje

Kontakt: muzeum@manggha.pl