26 sierpnia 2022

Seminarium „Pedagogia tolerancji – między wolnością, a odpowiedzialnością”

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Opolskim oraz Instytutem Nauk Teologicznych zapraszają na seminarium popularnonaukowe pt.: „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością”, które odbędzie się 20-21.10.2022 roku, na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (ul. Kard. Hozjusza 15). Temat konferencji jest inspirowany nauczaniem Jana Pawła II. Obrady będą się koncentrować na postawie tolerancji nazywanej pozytywną, w której istotne miejsce zajmuje aksjologiczny fundament.

Za najbardziej skuteczny sposób kształtowania postawy tolerancji pozytywnej uznaje się edukację odpowiedzialnego społeczeństwa. W tej edukacji ważną rolę, obok rodziny, ogrywają nauczyciele i wychowawcy. Chodzi w niej o kształtowanie postaw wynikających z zasady, że życzliwa zgoda na czyjąś inność nie oznacza utożsamiania się z tą innością, lecz stanowi bezpieczną przestrzeń do dialogu. Wymaga to odniesienia do fundamentalnych wartości, które nie pozostają w konflikcie z wolnością człowieka, przeciwnie, chronią ją przed nadużyciami.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji nieodpłatnie nocleg i wyżywienie.

Zgłoszeń można dokonywać do 1 października 2022 poprzez formularz online na stronie: PEDAGOGIA TOLERANCJI.

 Kontakt: konferencjanaukowa2022@gmail.com

Pedagogia tolerancji – między wolnością, a odpowiedzialnością