23 listopada 2022

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie prowadzi rekrutację na kolejną kadencję Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada 2022 r.

Dziecięcą Radę Programową w Pacanowie będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski, w wieku 9-14 lat. Wyłonione zostaną najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki.

Więcej informacji dotyczącej naboru na stronie internetowej pod adresem: centrumbajki.pl