28 sierpnia 2023

III Kongres Edukacji Klasycznej

20 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Akademia Zamojska.

Podczas trzeciej edycji Kongresu prelegenci przedstawią następujące tematy: „Christianitas a edukacja współczesna”, „Klasyczne rozumienie człowieka a edukacja”, „Naturalne kręgi wychowania człowieka”. Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja „Edukacja klasyczna – szanse, potrzeby, możliwości realizacji” z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają na nie dyrektorów szkół, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Rejestracja będzie trwała do 15 września 2023 roku. O zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Kontakt: dr Marcin Karkut (Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji) tel. 22 345 37 56, e-mail marcin.karkut@ore.edu.pl

Rejestracja – III Kongres Edukacji Klasycznej

Załączniki

Program - III Kongres Edukacji Klasycznej
Data: 2023-08-28, rozmiar: 1 MB

Ułatwienia dostępu