28 sierpnia 2023

Szkolenie dla kadr pedagogicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w środowiskach szkolnych

Informujemy, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, organizuje szkolenie dla kadr pedagogicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w środowiskach szkolnych.

Szkolenie odbędzie się 27 września 2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, w godzinach 8.00-13.00 w sali 105.

Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji uczestników w zakresie: prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych, ujęcia systemowego profilaktyki oraz standardów w programach profilaktycznych. Omówione zostaną główne założenia zintegrowanej profilaktyki problemowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Za rekrutację odpowiadają pracownicy Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej w terminie do 11 września 2023 r. na adres e-mail: j.bieszke@warmia.mazury.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń (1 osoba z jednej placówki) – osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają mailowe potwierdzenie do dnia 20 września 2023 roku.

Załączniki

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
Data: 2023-08-28, rozmiar: 223 KB

Ułatwienia dostępu