5 września 2023

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ogłoszenie nr 122277

  • Magdalena Ambrozińska, Olsztyn
  • Anna Onisiewicz, Olsztyn

Ułatwienia dostępu