Autor: Łukasz Wilkosz

25 października 2022

Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska

  Załączniki Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska Data: 2022-10-25, rozmiar: 18 KB formularz A – wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska Data: 2022-10-25, rozmiar: 27 KB Pobierz wszystkie pliki

25 października 2022

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego   Szanowni Państwo,   nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: po przepracowaniu wymaganego okresu 5 lat i 9 miesięcy od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 9ca ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela), […]