Kategoria: Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.). Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada organ prowadzący. Publikowane ogłoszenie powinno zawierać pieczęć i podpis organu prowadzącego.

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krotoszynach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kajki w Budrach

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynarach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku

Dyrektor Przedszkola w Młynarach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku