Kategoria: Współpraca w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Wypoczynek 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczono wykaz poszczególnych ośrodków pomocy i centrów pomocy rodzinie wraz z przyznanymi miejscami na wypoczynek. Dodatkowo zamieszczono kartę kolonijną do pobrania. Dokumenty o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 porozumienia tj.

a) kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,

b) oświadczeniem rodziców/opiekunów o odbiorze uczestnika z wypoczynku
na własny koszt w sytuacji kryzysowej, tj. w szczególności gdy uczestnik: zakłóca porządek wypoczynku, nie stosuje się do regulaminu wypoczynku, jego zachowanie narusza zasady współżycia społecznego, stosuje zakazane używki, dopuszcza się przemocy wobec innych uczestników i/lub opiekunów, kradzieży, wymuszeń,

c) informacją dla rodziców/opiekunów, że Kurator, Partner i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie odzieży, ekwipunku, aparatu telefonicznego lub innego sprzętu elektronicznego będącego własnością uczestnika lub jego rodzica/opiekuna,

d) wzór listy według której Partner przekaże Organizatorowi wypoczynku wykaz dzieci skierowanych na wypoczynek. Kopię listy Partner przekaże Kuratorowi na wskazany adres e-mail osoby do kontaktu,

zostaną Państwu przesłane na podane w Porozumieniach adresy poczty elektronicznej, w dniu dzisiejszym.

Załączniki

Terminy wyjazdów
Data: 2018-05-29, rozmiar: 438 KB
Organizatorzy i miejsca wypoczynku
Data: 2018-05-18, rozmiar: 55 KB
Karta kolonijna
Data: 2018-05-09, rozmiar: 17 KB