Kategoria: Opiniowanie planu sieci przedszkoli publicznych

29 stycznia 2018

Opiniowanie planu sieci przedszkoli publicznych

Ustalenie planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi […]