Kategoria: Rekrutacja 2019/2020

4 lipca 2018

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych. Załączniki Załączniki nr 1-3 Data: 2018-01-31, […]

23 kwietnia 2018

Informacja o szkołach

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin Dyrektorzy Szkół województwa warmińsko-mazurskiego Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego […]

26 lutego 2018

Zarządzenie nr 15 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załączniki ZARZĄDZENIE NR 15 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia Data: 2018-02-26, rozmiar: […]