Kategoria: Dyrektorzy szkół

10 kwietnia 2019

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z obowiązkiem opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wynikającym z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.), proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy oraz terminarzem opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – przedstawionymi poniżej w załącznikach.

Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

  1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych klas.
  2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
  3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
  4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2019-04-10, rozmiar: 46 KB
Załącznik nr 1
Data: 2019-04-10, rozmiar: 59 KB
26 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2019 roku

(więcej…)

Załączniki

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

18 marca 2019

Warmińsko-Mazurska Komórkomania – zaproszenie dla szkół do zorganizowania akcji informacyjno–edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych

Warmińsko-Mazurska KOMÓRKOMANIA – Fundacja DKMS

Fundacja DKMS zaprasza do udziału w projekcie #KOMÓRKOMANIA skierowanym do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno‐informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS, której intencją jest uwrażliwienie środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi.

Zaproszenie do projektu wraz ze szczegółami przystąpienia pod adresem: www.dkms.pl/pl/szkola

18 marca 2019

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotycząca zasad uczestnictwa w „Programie dla szkół”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

Dyrektor  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że na stronie www.kowr.gov.pl znajdują się informacje na temat zasad uczestnictwa w „Programie dla szkół”. Poniżej pismo w tej sprawie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych.

Załączniki

Pismo
Data: 2019-03-18, rozmiar: 648 KB
4 marca 2019

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo,

W ramach kontraktu z Ministerstwem Edukacji Narodowej Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma sp. z o.o. sp. k. realizuje bezpłatne szkolenia dla osób, wykonujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

Program 20-godzinnego szkolenia został opracowany przez specjalistów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz jest zaktualizowany o najnowsze propozycje metod pracy i rozwiązania prawne – uwzględnia m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Szkolenia trwają 3 dni, są prowadzone przez doświadczonych doradców, w swojej codziennej praktyce współpracujących ze szkołami. Pozwalają uczestnikom przygotować się do wykonywania swoich zadań zgodnie z najnowszymi wymaganiami. Oferta jest kierowana do pracowników szkół podstawowych / liceów ogólnokształcących / techników / szkół branżowych I stopnia. Szkolenia będą odbywały się w kilka terminach.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny: www.projektgamma.pl

W załączeniu program szkolenia oraz pismo polecające Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do kontaktu:
Katarzyna Polak
Zespół projektowy
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma sp. z o.o. sp. k. (dawniej Gamma sp. j.)
ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa
tel. kom. 798 152 011
E-MAIL: doradztwo.men@projektgamma.pl
WEBSITE: www.projektgamma.pl
LP: www.sprzedaz.projektgamma.pl
www.manager.projektgamma.pl
www.rozwojosobisty.projektgamma.pl

Załączniki

Program szkolenia
Data: 2019-03-04, rozmiar: 191 KB
MEN - list polecający
Data: 2019-03-04, rozmiar: 481 KB
4 lutego 2019

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów szkół organizowanych przez OKE w Łomży

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przedstawiamy harmonogram szkoleń organizowanych przez OKE w Łomży dla dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji przewodniczących zespołów egzaminacyjnych podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Załączniki

Harmonogram szkoleń
Data: 2019-02-04, rozmiar: 353 KB
30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół lub placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Załączniki

Zarządzenie nr 4
Data: 2019-01-30, rozmiar: 219 KB
Procedura oceny pracy dyrektora szkoły
Data: 2019-01-30, rozmiar: 1 MB
Wniosek o dokonanie oceny pracy
Data: 2019-01-30, rozmiar: 19 KB
17 stycznia 2019

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych

W ramach projektu realizowanego od grudnia 2015 r. w fundacji Nowoczesna Polska razem z Collegium Civitas zostały wypracowane materiały edukacyjne, które inspirują do podejmowania działań promujących bezpieczeństwo w sieci wśród społeczności szkolnych. Zachęcamy Państwa do wdrażania w swoich placówkach tematów dotyczących cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Ważne jest podejmowanie takich działań, aby widzieć nie tylko negatywne strony Internetu, ale również pozytywne – służące efektywnemu procesowi nauczania.

Więcej informacji: cybernauci.edu.pl

Materiały edukacyjne: cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/