5 sierpnia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotBibliotekarstwo
Termin składania dokumentów2022-08-22
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin35
Opis

Szczegółowe informacje, wymagania - znajdują się na stronie internetowej W-MBP - www.wmbp.olsztyn.pl (BIP, Rekrutacja)
Praca w Bibliotece Pedagogicznej w charakterze nauczyciela bibliotekarza.
Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków nauczyciela bibliotekarza w bibliotece pedagogicznej, w szczególności:
- kompleksowa komputerowa obsługa czytelników w systemie bibliotecznym PROLIB,
- wykonywanie zadań w zakresie gromadzenia, opracowania, ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom materiałów bibliotecznych,
- wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, promocja czytelnictwa,
- prowadzenie innych zajęć edukacyjnych, wspierających realizację podstawy programowej,
- współdziałanie ze szkołami, placówkami, w tym bibliotekami szkolnymi w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli,
- inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wykształcenie wymagane:
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) bibliotekoznawstwo oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego;
lub
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) humanistycznym i studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
MiastoOlsztyn
Kod pocztowy10-165
AdresNatalii Żarskiej 2
PowiatOlsztyn
Gminagmina miejska Olsztyn
Telefon89 527-39-41
E-mailadministracja@wmbp.olsztyn.pl