23 czerwca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2022-08-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Zatrudnienie na rok szkolny 2022/2023 w wymiarze 1 etatu. Nauczyciel specjalista- nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjne. Wymagane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej- edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa w Bukwałdzie
MiastoBukwałd
Kod pocztowy11-001
AdresBukwałd 39
Powiatolsztyński
Gminagmina wiejska Dywity
Telefon895140763
E-mailsekretariat@spbukwald.edupage.org