13 września 2023

Oferta pracy

PrzedmiotSurdopedagogika
Termin składania dokumentów2023-09-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin2
Opis

Poszukujemy nauczyciela pedagogiki specjalnej - surdopedagoga, w wymiarze - 2 godziny zajęć rewalidacji z uczniem słabosłyszącym posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.-

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa w Bukwałdzie
MiastoBukwałd
Kod pocztowy11-001 Dywity
AdresBukwałd 39
Powiatolsztyński
Gminagmina wiejska Dywity
Telefon895140763
E-mailsekretariat@spbukwald.edupage.org

Ułatwienia dostępu