Kategoria: Dyrektorzy szkół

30 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie zaprasza młodzież szkolną do udziału w 31. edycji Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wiedzę nt. igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze sportowego świata do własnego otoczenia, własnego życia. Opowiadania młodzieży pokazują i rozwijają potrzeby: uczciwej rywalizacji, szacunku dla przeciwnika, zrozumienia niepełnosprawności, zachowania godności w przypadku przegranej, dezaprobaty dla dopingu i nieuczciwej rywalizacji oraz uznania dla wysiłku, siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi.

Konkurs im. Jana Parandowskiego posiada długą tradycję sięgającą roku 1989. Od 2001 roku opowiadania laureatów wydawane są w formie książkowej oraz są prezentowane w na stronie internetowej PKOl.

Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie państw całego świata.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.olimpijski.pl

30 listopada 2020

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne 2021/2022 – 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że w br. szkolnym został rozstrzygnięty konkurs Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne: 2020/2021 – 2022/2023.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie szkoły, które jeszcze nie posiadają Certyfikatu oraz te, które otrzymały go w pierwszej edycji, czyli w roku 2017.

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem, który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu, w wyniku którego szkoły mogą otrzymać Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne 2020/2021 – 2023/2024 mija 15 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki/Certyfikaty.

Informacje: Bożena Reszka, breszka@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 423

3 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

 

WNP.5532.4.3.2020.JW                                                       Olsztyn, 2 listopada 2020 r.

 

Na podstawie § 19 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 tj.) informuję, że od dnia 5 listopada 2020 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego rozpocznie się monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach z wykorzystaniem arkusza monitorowania dostępnego na platformie Systemu Ewaluacji Oświaty (www.seo2.npseo.pl).

Proszę o wypełnienie arkusza monitorowania w nieprzekraczalnym terminie
do końca listopada 2020 r.

28 października 2020

Zaproszenie do współpracy przy projekcie promocji zawodu sprzedawcy

Akademia Umiejętności Eurocash, zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie sprzedawcy, technika handlowca oraz magazyniera-logistyka do nieodpłatnej współpracy przy projekcie promującym zawód sprzedawcy. Projekt realizowany jest pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Agencja Umiejętności Eurocash jest oficjalnym partnerem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Podczas Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”, za pomocą interaktywnych metod szkoleniowych, promować będzie wśród młodych ludzi proces kształcenia zawodowego, pokaże im możliwości kariery w zawodzie sprzedawcy oraz podpowie, jak samodzielnie zdiagnozować swoje mocne strony i talenty, ułatwiające planowanie swojej przyszłości – 9 listopada 2020 r., uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć bezpłatny udział w projekcie korzystając z klas multimedialnych w szkołach lub indywidualnie (zdalnie) – na osobistych komputerach lub telefonach.

Tematyka zaplanowanych warsztatów i prelekcji jest następująca:

 • Ścieżka kariery w Eurocash: „od kasjera/magazyniera – do managera”,
 • Zaplanuj swoją przyszłość: „od marzenia – do spełnienia”,
 • Kształcenie zawodowe jako pierwszy krok do kariery zawodowej,
 • Czy warto próbować zmieniać świat wokół siebie?

Szkoły branżowe i technika uzyskają bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej,
z której na co dzień korzystają właściciele, kierownicy i pracownicy sklepów franczyzowych oraz partnerskich Grupy Eurocash. Wśród zasobów platformy edukacyjnej znajduje się mi.in.:

 • ponad 70 interaktywnych i angażujących kursów e-learningowych,
 • 27 e-szkoleń, czyli krótkich filmów instruktażowych z pigułką wiedzy (np. dobre praktyki w obsłudze klienta, zarządzanie stoiskiem owoce-warzywa, merchandising),
 • 60 nagrań z webinarów, czyli szkoleń prowadzonych na żywo on-line przez ekspertów
  i praktyków (wśród tematów m.in. obsługa klienta, podstawy BHP i HACCP, układanie półki).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej, e-mailowej rejestracji pod adresem: kontakt@akademiaeurocash.com.pl.

list do dyrektorów szkół branżowych i techników kształcących w zawodzie sprzedawca

14 października 2020

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek kształcenia Nauki o Rodzinie) jest organizatorem kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

W roku szkolnym 2020/2021 hasło Olimpiady brzmi: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę.

Olimpiada ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów:

 • eliminacje szkolne – 18 listopada 2020 r.
 • eliminacje okręgowe – 3 marca 2021 r.
 • eliminacje centralne – 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje: www.uwm.edu.pl/owor/

Kontakt: owor@uwm.edu.pl

Ułatwienia dostępu