Kategoria: Dyrektorzy szkół

9 kwietnia 2020

Oferta edukacyjna „Tajemnice Animacji”

Informujemy, że Państwowa Instytucja Kultury – Studio Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej, przygotowała ofertę edukacyjną dla najmłodszych i uruchomiła dwa cykle o animacji.

W ramach „Tajemnic animacji” Roman Baran, grafik komputerowy Studia i czołowy przewodnik wycieczek SFR, zdradza tajniki sztuki, dzięki której powstają filmy rysunkowe.

Oferta jest bezpłatna, skierowana do szkół oraz nauczycieli, którzy poszukują dobrych edukacyjnych ofert.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresami:

www.sfr.com.pl

www.youtube.com/watch?v=fEW2auSkJjw

www.youtube.com/watch?v=Poav84sIPzQ

8 kwietnia 2020

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

(więcej…)

Załączniki

5 lutego 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Projekt realizowany jest przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej.

Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Zaproszenie do udziału w projekcie: (pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskich badań prowadzonych w projekcie pt. „Młodzi Cyfrowi”.

Publikacja autorstwa Macieja Dębskiego oraz Magdaleny Bigaj pt. „Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan” zawiera najważniejsze wyniki badań prowadzonych wśród 50 135 uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Badania prowadzone były w latach 2017-2019 i dotyczyły wzorów korzystania z nowych technologii, problemu nadużywania mediów cyfrowych, jakości relacji z najbliższymi oraz oceny własnego dobrostanu zdrowia. W przygotowanej publikacji, oprócz ukazania najważniejszych danych statystycznych, spisane zostały najważniejsze rekomendacje w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Raport do pobrania: dbamomojzasieg.com

Załączniki

Zaproszenie MEN
Data: 2020-02-05, rozmiar: 2 MB
Granie na ekranie - zaproszenie
Data: 2020-02-05, rozmiar: 168 KB
13 stycznia 2020

Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna dla nauczycieli

Od września 2019 nauczyciele mają możliwość dostępu do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Do pracy z uczniami zostaje udostępnionych na platformie MEN epodreczniki.pl około 30 tys. e-materiałów edukacyjnych. W ten sposób wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne, powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych, przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl. Platforma umożliwia udostępnianie, ale także tworzenie e-zasobów.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna składa się z 4 modułów:

  • portalu (z e-materiałami),
  • platformy LCMS (system zarządzania treściami edukacyjnymi),
  • edytora treści dla nauczycieli i uczniów,
  • edytora treści dla Beneficjentów projektów konkursowych.

Edytor ZPE jest prostym w obsłudze narzędziem do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Czytelny interfejs umożliwia tworzenia kompletnych e-materiałów bez udziału programistów.

Podstawowe korzyści korzystania z platformy edukacyjnej:

  • umożliwienie tworzenia projektów w wieloosobowym zespole,
  • tworzenie i edytowanie grup uczniów przez nauczycieli,
  • dodawanie materiałów przyporządkowanych poszczególnym grupom,
  • dostęp dla uczniów do materiałów edukacyjnych przypisanych danej grupie.
10 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących,
techników, szkół branżowych I stopnia,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej i planem nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – w Państwa szkołach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa). Monitorowanie potrwa do 31 marca 2020 r.

W sprawie monitorowania będą się z Państwem kontaktować wizytatorzy, którzy nadzorują Państwa szkoły.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki