Kategoria: Pisma

19 sierpnia 2019

Dotacja podręcznikowa – aktualizacja złożonych wniosków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku

Załączniki Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. Data: 2019-08-19, rozmiar: 20 KB Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. Data: 2019-08-19, rozmiar: 114 KB Tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne […]

14 sierpnia 2019

Weryfikacja naliczonych dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2019 roku

Załączniki Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2019 roku Data: 2019-08-14, rozmiar: 214 KB Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2019 roku Data: 2019-08-14, rozmiar: 28 KB Tabela dotyczącą wskaźników dochodów […]

15 lipca 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 – przesyłanie danych

Załączniki tabela-dla-gmin-zasilki-losowe-2019-2021 Data: 2019-07-15, rozmiar: 32 KB

17 czerwca 2019

Przyznanie tytułów „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” w r. szk. 2018/19

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły do rozpatrzenia wniosków o przyznanie wyróżnień w postaci tytułu ”Zawodowy Pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy Mistrz”. Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań. W załączeniu lista pracodawców, którym […]

10 kwietnia 2019

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W związku z obowiązkiem opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wynikającym z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 […]

18 marca 2019

Warmińsko-Mazurska Komórkomania – zaproszenie dla szkół do zorganizowania akcji informacyjno–edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych

Warmińsko-Mazurska KOMÓRKOMANIA – Fundacja DKMS Fundacja DKMS zaprasza do udziału w projekcie #KOMÓRKOMANIA skierowanym do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno‐informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców […]

7 marca 2019

Nowe zawody od r. szk. 2019/2020

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Załączniki Wniosek o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie Data: 2019-03-07, rozmiar: 197 KB

26 lutego 2019

Wsparcie finansowe szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – rok 2019

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – […]