Kategoria: Pisma

12 kwietnia 2019

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wnioski – 2019 r.

Załączniki Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. Data: 2019-04-16, rozmiar: 149 KB Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. Data: 2019-04-16, rozmiar: 24 KB Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. Data: 2019-04-16, […]

10 kwietnia 2019

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W związku z obowiązkiem opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wynikającym z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 […]

18 marca 2019

Warmińsko-Mazurska Komórkomania – zaproszenie dla szkół do zorganizowania akcji informacyjno–edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych

Warmińsko-Mazurska KOMÓRKOMANIA – Fundacja DKMS Fundacja DKMS zaprasza do udziału w projekcie #KOMÓRKOMANIA skierowanym do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno‐informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców […]

18 marca 2019

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotycząca zasad uczestnictwa w „Programie dla szkół”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektor  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że na stronie www.kowr.gov.pl znajdują się informacje na temat zasad uczestnictwa w „Programie dla szkół”. Poniżej pismo w tej sprawie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych. Załączniki Pismo Data: 2019-03-18, rozmiar: 648 KB

7 marca 2019

Nowe zawody od r. szk. 2019/2020

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Załączniki Wniosek o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie Data: 2019-03-07, rozmiar: 197 KB

4 marca 2019

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo, W ramach kontraktu z Ministerstwem Edukacji Narodowej Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma sp. z o.o. sp. k. realizuje bezpłatne szkolenia dla osób, wykonujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Program 20-godzinnego szkolenia został opracowany przez specjalistów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz jest zaktualizowany o najnowsze propozycje metod pracy i rozwiązania prawne – uwzględnia m.in. Rozporządzenie […]

26 lutego 2019

Wsparcie finansowe szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – rok 2019

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – […]

18 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Starostowie Powiatów Prezydenci Miast     WKWO.0230.2.2019.DC                                         Olsztyn, 18 lutego 2019 r.               Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 5 kwietnia  2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn) będzie miał miejsce Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia dla całego naszego […]

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo Prezydenci Miast Wójtowie  Gmin   ZK.3146.1.2019   W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy. Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą […]

11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma […]

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” […]

7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

Załączniki Załącznik nr 1 – Tabela – rozliczenie dotacji celowej Data: 2018-12-10, rozmiar: 27 KB Załącznik nr 3 – Załącznik nr 6-2018 Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 3 – Załącznik nr 7-2018 Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB Załącznik nr 4 – Załącznik nr 8-2018 Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB Załącznik nr 4 – […]