Kategoria: Podlegające Ustawie

Ogłoszenie nr 610841-N-2019 – Sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan

Załączniki Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-10-25, rozmiar: 18 KB Załącznik Nr 2_Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Data: 2019-10-21, rozmiar: 32 KB Załącznik Nr 1_Formularz oferty po modyfikacji Data: 2019-10-21, rozmiar: 111 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2019-10-21, rozmiar: 285 KB Załącznik Nr 5 – Wzór umowy Data: 2019-10-17, rozmiar: 69 KB Załącznik Nr […]

Ogłoszenie nr 606912-N-2019: Sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan

Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Data: 2019-10-17, rozmiar: 21 KB Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2019-10-08, rozmiar: 38 KB Załącznik Nr 5 – Wzór umowy Data: 2019-10-08, rozmiar: 69 KB Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Data: 2019-10-08, rozmiar: 414 KB Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o […]

Organizacja wypoczynku letniego – ogłoszenie nr 541049-N-2019

Załączniki Wyniki postępowania przetargowego Data: 2019-06-05, rozmiar: 927 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-17, rozmiar: 547 KB Załącznik Nr 10 – Wzór umowy Data: 2019-04-25, rozmiar: 50 KB Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2019-04-25, rozmiar: 38 KB Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o formie zapewnienia opieki medycznej Data: […]

Ogłoszenie nr 639959-N-2018: Konferencja „Szkoła wierna dziedzictwu – wychowanie ku wartościom patriotycznym”

Załączniki Zawiadomienie o wynikach przetargu Data: 2018-11-05, rozmiar: 618 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-10-31, rozmiar: 367 KB Załącznik Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia Data: 2018-10-24, rozmiar: 368 KB Załącznik Nr 3 – Wykaz osób Data: 2018-10-24, rozmiar: 41 KB Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2018-10-24, rozmiar: […]

Granty – Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów (633672-N-2018)

Załączniki Zawiadomienie o wynikach przetargu Data: 2018-10-24, rozmiar: 455 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-10-19, rozmiar: 23 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2018-10-10, rozmiar: 838 KB Ogłoszenie nr 633672-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. Data: 2018-10-09, rozmiar: 435 KB Załącznik Nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia_Część 6 Data: 2018-10-09, rozmiar: 23 KB […]

Granty – Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów (621561-N-2018)

Załączniki Zawiadomienie o wynikach przetargu Data: 2018-10-12, rozmiar: 476 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-10-03, rozmiar: 23 KB Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Data: 2018-10-01, rozmiar: 36 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-09-28, rozmiar: 93 KB Ogłoszenie nr 621561-N-2018 Data: 2018-09-26, rozmiar: 768 KB Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia _Część 27 Data: 2018-09-25, rozmiar: […]

Granty Kuratora Oświaty-edycja jesienna

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta Ogłoszenie nr 585391-N-2018 z dnia 2018-07-07 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1_Formularz_oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 3_Wykaz osób Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 5_Wzór umowy Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik Nr […]

Wypoczynek dzieci i młodzieży dla 135 osób

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie nr 580201 z dnia 27.06.2018 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik NR 1_Formularz oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik NR 3_Wzór umowy Załącznik NR 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik NR 5_Wykaz wykonanych usług Załącznik NR 6_Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia Załącznik […]

Ogłoszenie nr 575868-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego   Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 575868-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1_Formularz_oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 3_Wykaz osób Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 5_Wzór umowy Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia […]

Ogłoszenie nr 575125-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Organizacja wypoczynku letniego

Zawiadomienie o wynikach postepowania przeatrgowego Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie nr 575125-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik NR 1_Formularz oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik NR 3_Wzór umowy Załącznik NR 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik NR 5_Wykaz wykonanych usług Załącznik NR 6_Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia […]

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2018-05-18, rozmiar: 443 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-27, rozmiar: 20 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2018-04-18, rozmiar: 22 KB Załącznik NR 7 Krainy geograficzne jakimi posługuje sie Zamawiający przy wskazywaniu miejsca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2018-03-27, rozmiar: 267 KB Załącznik NR 8_Opis obiektu […]

Granty Kuratora Oświaty

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2018-04-25, rozmiar: 43 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-20, rozmiar: 26 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2018-04-04, rozmiar: 18 KB Ogłoszenie nr 500064752 o zmianie ogłoszenia Data: 2018-03-26, rozmiar: 13 KB Zmiana treści SIWZ Data: 2018-03-26, rozmiar: 21 KB Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia_Część_42 Data: 2018-03-22, […]

Ułatwienia dostępu