Kategoria: Komunikaty

21 sierpnia 2020

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego jest prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą. Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu konkursów przedmiotowych, w tym do: zabezpieczenia haseł dostępowych […]