Kategoria: Komunikaty

6 listopada 2020

Komunikat w sprawie organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w czasie obowiązującego w dniach 9 – 29 listopada br. ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. W związku z powyższym etap szkolny konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie […]

29 października 2020

Komunikat dotyczący eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w przypadku wydłużenia obowiązującego do dnia 8 listopada br. ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz realizacją w tych klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może dokonać zmian w zakresie terminów lub sposobu […]

21 sierpnia 2020

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego jest prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą. Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu konkursów przedmiotowych, w tym do: zabezpieczenia haseł dostępowych […]